SkimProt - защитника на банковите карти!  
Купи SkimProt само за 10.00 лв * или 10.00 € * !
ПОРЪЧАЙ НА:
- нашия e-mail: info@edelweiss-bp.com;
- телефоните ни: +359-2-988-25-51; +359-898-20-25-76;
- факс: +359-2-988-25-51;
- или на място от нашия офис: София, ул. "Юри Венелин" №4 ___________________
* - Моля, обълнете внимание, че разходите за доставка НЕ са включени в цената!

Защити своите банкови карти със SkimProt

Термина "банкови карти" се отнася за всички видове карти, издавани от банките на техните клиенти, използвани за безкасови транзакции. Те са дебитна, кредитна, виртуална и др. Тези карти се използват за кредитни субсидии; пенсионни плащания; те дават отдалечен достъп до различни видове потребителски сметки и др. Чрез тези карти потребителите извършват различни видове безкасови плащания и теглят кеш. С повишеното използване на такива карти, криминалните действия, свързани с тях също се повишава. "Българска банда, която е източила от чужди сметки над 1 милион евро от банкови карти в цял свят..." – така започва само една от многото новини, казващи за скимиращи дейстивия /кражба на данни от банкови карти/. Което означава, че потребителите на банкови карти са обект на голям риск на кражба на данни и последващо изтегляне на пари чрез скимиране.
Какво представлява скимиращия процес: "Скимирането е нелегално копиране на данни от безкасови карти за разплащания, за да може да се използват без знанието на картодържателя". За тази цел крадците поставят допълнителни устройства /скимери/ на устройствата за безкасови плащания. Най-разпространените устройства записват данните от магнитната лента на картата и ПИН кода на картодържателя. Впоследствие крадците използват тази информация да направят транзакции без знанието на потребителя - да пазаруват и да теглят кеш от този акаунт. Най-разпространените места за поставянето на скимери са банкоматите и ПОС терминалите в магазините.
Банките издават три вида банкови карти:
-> Карти с чип и магнитна лента
-> Карти само с магнитна лента
-> Карти само с чип
    Поставянето на контактен чип в банкови карти е по-нова технология, целяща да повиши сигурността им. Скимиране на чипове е било провеждано в лабораторни условия, но до сега няма устройства, способни да скимират в реални условия. Ето защо, тази технология се приема за относително сигурна и за да се повиши сигурността, някои от банките започнаха издаването на карти само с чип, без магнитна ланта. Такива видове карти не могат да се скимират с обикновени скимери и са наистина много сигурни. Проблема е, че такава карта не може да работи по целия свят - разпределението на банкомати, работеши с чип и магнитна лента не е равномерно.
В България този вид банкомати са с най-голям процент - над 98% - над средния за Европа - 95%, 73% за Русия, 50% за Китай, Азия и Австралия, 53% в САЩ, 78% в Латинска Америка и 76% в Африка. Това е причината банките да издават карти, които работят и с чип, и с магнитна лента. Ако някой има карта само с чип, то ще е невъзможно да извърши операция през устройства, които не работят с такива карти. Като се вземе предвид времето за замяна на банкомати, едва ли в следващите 5-6 години издаването н карти с чип и магнитна лента да бъде преустановено.
След като установявиха, че скимирането е сериозен проблем, двама българи решиха да намерят решение и в резултат на това бе изобретена защитна ланта за банкови карти. Изобретена, защото лентата и принципа и на действие са защитени в патентното бюро и са уникални за целия свят. Търговското име на лентата е SkimProt.
Принципа на работа на лентата е елементарен. SkimProt трябва да бъде залепен върху магнитната лента на картата. Специалния състав на лентата, а също и записаните кодове вътре, блокират достъпа до данни, които са записани на магнитната лента на банковата карта. В ъсщото време SkimProt дава команди към банкомата да приеме картата и да прави транзакции, използвайки данните от чипа на картата. Ако картата се използва на банкомат с поставен скимер, то скимера няма да може да прочете данните от магнитната, а само от защитната лента. Така дори и крадците да откраднат ПИН кода, те няма да притежават достатъчно данни за да изпълнят транзакции и по този начин картата ще остане защитена. Защитната лента може да бъде използвана за дълго време докато не се наруши нейната цялост или не се разлепи. Тогава защитната лента трябва да се замени с нова.

Ако потребител на защштна лента е в чужбина и трябва да използва банкомат или ПОС терминал, които не работят с чип, то тогава той има два избора: да разлепи защитната лента на собствен риск или да потърси друго устройство, работещо с чип.

Защитната лента е създадена да бъде използвана на карти които имат както магнитна лента и контактен чип.

Защитната линта не възпрепятства използването на картата като карта за отваряне на врати за места на банкомати. Надежността на записисте на защитната лента е еднаква с тези на магнитната лента на картата и няма накакви по-специални условия за използването и /влияние на електромагнитни лъчи, ренгенови лъчи, механични въздействия и т.н./.

Когато се използва карта със SkimProt за заплащането чрез ПОС терминал (напр. на касата в магазин), картата трябва да бъде поставена във входа за разпознаване на чипове. Прекарването на картата през четеца за магнитни ленти няма да доведе до транзакция.


ГРЕШНО

ПРАВИЛНО

За да използвате SkimProt за защита на банкови карти трябва да спазвате следната процедура:

1. Почистете магнитната лента на картата от замърсявания. Тя може да бъде почистена с мек палт или с памук и вода или 40% алкохолен разтвор. Не трябва да бъде почиствана с ацетон или други силни разтворители, защото може да унищожи магнитната лента.

2. Разлепете защитната лента от пластиката и я залепете върху магнитната лента на банковата карта.

3. Притиснете леко SkimProt по цялата повърхност за да се напасне добре. Докато я залепвате, внимавайте ръбовете да съвпадат точно с тези на картата - да няма стърчащи или незалепени краища. Закръглените краища на защитната лента трябва да съвпада със закръглените краища на банковата карта. Ако защитната лента не е залепена точно е възможно устройствата да не приемат картата.

Не се препоръчва да използвате втори път защитна лента, която веднъж вече е била отлепена от банковата карта. Това може да причини проблем с банкомата или със самата карта. В случай на разлепяне, защитната лента трябва да бъде заменена с нова.

С правилно запечатана защитна лента, картата може да бъде използвана като нормална банкова карта. За съжаление при скимиране и последващо теглене от крадци, направените транзакции остават най-често за сметка на потребителя. Много често банките не възстановяват пълната открадната сума, а се ограничават до минимална. SkimProt в такива случаи може да предотврати финансови загуби и да спести време и нерви на потребителите.

Въпреки, че в повечето страни парите в банките са застраховани, според неофициални данни всяка една банка губи от възстановяване на загуби в резултат на скимиране в стотици хиляди евро/долари годишно. Сумата зависи от държавата, вида банка и големината и. Относно предварителни изчисления, SkimProt може да намали тези загуби до 50-60%!

Чрез SkimProt по един елегантен и прост начин се решава сериозен проблем в защитата на банковите карти.


А сега, когато знаеш, че има сериозен риск твоите пари да бъдат изгубени, вече е твоя отговорност да си ги защитиш!

Поръчай SkimProt и си осигури спокойствието за твоите средства!

SkimProt е наличен само за 10.00 лв* или 10.00 €* !
Щракни за бърза поръчка чрез e-mail!

Или ПОРЪЧАЙ на:

- тел.: 02/988-25-51; 0898-20-25-76
- fax: 02/988-25-51
- директно в офиса ни: София, ул. "Юри Венелин" №4
___________________
* - Моля, обълнете внимание, че разходите за доставка НЕ са включени в цената!

Все още ли не си убеден напълно в предимствата на SkimProt?
Запознай се в детайли в следващия документ (на английски):
SkimProt - Presentation.pdf  (7.04 MB)
Тук също може да намериш резултати от тестове, проведени от някои независими лаборатории за качествата на SkimProt!